Производство

Суровината за производство на продукцията е полиетилен с висока плътност, ниско налягане HDPE и полиамид, произведен от ведущите европейски фирми. ООО "Харьков Химпром" произвежда туби чрез метода за екструзионно-раздувно формоване на оборудването и по технологията на немската компания Uniloy Milacron – признат световен лидер в производството на оборудване за изготвяне на полимерни опаковки. Средствата за запушване, разнообразните комплектоващи изделия се произвеждат чрез метода за леене под налягане на оборудването на немската компания Krauss-Maffei.

Нашето предприятие е единственият в СНД производител на многослойните туби COEX, които се произвеждат с исползването на ко-екструзионна технология. Много здрав вътрешен слой на тези туби се произвежда от полиамид, което позволява да се изготвят опаковки с подобрени бариерни, експлоатационни характеристики и механична здравина.

Производствените мощности на нашата компания и высокият професионализъм на специалистите позволяват да произвеждаме широк асортимент на продукти и за различно предназначение, които са способни да задоволят изискванията дори на най-взискателните купувачи.

Всички продукти се произвеждат в съответствие с ТУ У 25.2-33120146-001:2005, сертифицирани в съответствие с украинското законодателства и имат:

  • Сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015;
  • Международен сертификат за съответствие с изискванията на ООН за превоз на опасни товари;
  • Санитарно-хигиенен сертификат за опаковане на хранителни продукти

За производството на кухи и обемни изделия от термопластични материали - туби, варели, бутилки, шишенца, играчки и т. н. – най-широкото разпространение е получил методът за раздувно формоване. Производството на изделия по този метод се осъществява в два етапа: първо получават тръбна заготовка с температура малко под температурата на топене, която след това се раздува със сгъстен въздух. За разлика от повечето методи за производство на пластмасови изделия, при които формоването се осъществява от стопилка, в основата на тази технология е използването не само на пластична, но и предимно високоеластична деформация, която е характерна само за полимери и е резултат от прехода на навитите на кълбо или събраните в пачки макромолекули в удължена форма под въздействието на механични сили.

Стопеният и хомогенизираният в екструдера материал се изтласква през екструдерната глава надолу във вид на тръбна заготовка, която попада в отворената към този момент форма. След като дължината на заготовка достигне необходимата големина, полуформите се съединяват, стискайки долния и горния край на заготовката със своите ръбове. По този начин се извършва заваряване на долния край на заготовката и формиране на отвора на горния й край. След съединение на формата, в нея през дорника или нипела се подава сгъстен въздух, под действието на който омекотеният материал на ръкава приема конфигурацията на вътрешната кухина на формата. В резултат от контакт със студените стени на формата полимерът се втвърдява; по-нататък формата се отваря, готовото изделие се извлича и заминава за довършителна обработка (премахване на преливания, отстраняване на чепаци и т. н.). Производството на кухи изделия се осъществява на специални агрегати, снабдени (освен екструдера) с механизма за преместване, отваряне и съединяване на форми, който се задвижва хидравлично или пневматично. Тъй като процесът на формоване е разделен на два етапа с различна продължителност: кратък етап на изтласкване на заготовката и продължителен - формоване и охлаждане на изделието, за да се увеличи производителността, повечето агрегати се изготвят или многопозиционни, с няколко форми, или - особено в производството на изделия с не голям обем – се снабдяват с две- и повече канални формоващи глави, понякога с няколко мундщуци за всеки от каналите. В първия случай процесите на получаване на заготовка и формоване на изделие са разединени и се извършват в една форма, но в различни позиции на агрегата; във втория случай - материалът от екструдера се подава периодично в един или група паралелно свързани мундщуци, през които заготовките попадат във формата. По време на формоване и охлаждане на готовите изделия в тази форма, в останалите се подават заготовки, се започва процесът на формоване и т. н. За тази цел специалният кран, свързан към задвижването на полуформите, насочва потока стопилка последователно във всеки от каналите, водещи към формоващата глава. За нормална работа на агрегат скоростта на изтласкване на всички заготовки трябва да бъде еднаква, тъй като съединението на всички форми се извършва едновременно.

И така, технологичният процес на производството на изделия чрез метода за екструзионно-раздувно формоване се състои от следните операции:

  • хомогенизиране на стопилката и изтласкване на тръбната заготовка;
  • раздуване на заготовката във форма и формоване на изделието;
  • охлаждане на изделието и изваждането му от формата;
  • довършителна обработка на готовите изделия.

При правилен избор на конструкцията на екструзионен агрегат, той осигурява необходимото качество на полимерната стопилка (температура, хомогенност). Използването на нагревателя трябва само да способства за по-високата скорост на формоване на заготовката с голямо тегло.

Както и в други популарни методи за производството на пластмасови изделия, в метода за екструзионно-раздувно формоване също има технологии на производството за един цикъл на изделия, състоящи се не от един, а от няколко наведнъж полимерни материали. Такива технологии са известни като ко-екструзионни и са предназначени за получаване на многослойни издувни контейнери.

Принципът на раздувна ко-екструзия е основан на това, че за преработката на всеки от материалите, от които се състои стената на изделието, е предвиден отделен екструдер, всеки от екструдерите предава хомогенезираната стопилка в специално определена за този слой точка върху многослойната екструзионна глава. В екструзионната глава (която, между другото, е технологично най-сложната част на ко-еструзионно-раздувната машина) потокът на всеки от материалите се излива във формата на ръкава, а след това се обединява с други слоеве, и в крайна сметка от главата излиза готовата многослойна тръбна заготовка в еластично състояние, пригодна за съединяване и раздуване.