Өндіріс

Өнімді өндіруге арналған шикізат болып HDPE төмен қысымды және жоғары қысымды полиэтилен мен жетекші еуропалық фирмалар өндірген полиамид табылады. Kharkov Himprom Ltd. полимерлік ыдысты дайындауға арналған жабдықты өндіру бойынша мойындалған әлемдік көшбасшы - Uniloy Milacron неміс компаниясының технологиясы бойынша және жабдығында экструзиялық-үргілеп қалыптау тәсілімен канистраларды өндіреді. Тығындайтын құралдар, әртүрлі толымдаушы бұйымдар Krauss-Maffei неміс компаниясының жабдығында қысым астында құю тәсілімен дайындалады.

Біздің кәсіпорнымыз ТМД-ғы COEX көп қабатты канистра өндірушісі болып табылады, ол коэкструзиялық технологияларды пайдалану арқылы дайындалады. Осы канистралардың беріктігі жоғары ішкі қабаты полиамидтен дайындалады, бұл кедергілік, беріктік, пайдалану сипаттамалары жақсартылған ыдысты өндіруге мүмкіндік береді.

Біздің компаниямыздың өндірістік мүмкіндіктері және мамандардың жоғары кәсіпқойлылығы кең сұрыпталымды және тағайындалымы әртүрлі, сондай-ақ тіпті ең талғампаз сатып алушылардың талаптарына қанағаттандыра алатын өнімді өндіруге мүмкіндік береді.

Барлық өнім ТШ У25.2-33120146-001:2005 сәйкес дайындалды, украиналық заңнамаларға сәйкес сертификатталды және мынадай құжаттары бар:

  • ISO 9001:2015 халықаралық стандартына сәйкестік сертификаты;
  • Қауіпті жүктерді тасымалдау үшін БҰҰ талаптарына сәйкестігінің халықаралық сертификаты;
  • Тағам өнімдерін қаптауға арналған санитарлық-гигиеналық сертификат.

Термопласттардан іші қуыс және көлемді бұйымдарды - канистралар, бөшкелер, бөтелкелер, сауыттар, ойыншықтар және т.б. өндіру үшін үргілеп қалыптау тәсілі анағұрлым кеңірек қолданылады. Бұйымдарды осы тәсілмен өндіру екі кезеңде жүргізіледі: алдымен температурасы балқу температурасынан біршама төмен түтікті дайындаманы алады, содан кейін оны сығымдалған ауамен үргілейді. Балқытпадан қалыптау жүргізілетін бұйымдарды пластмассадан жасаудың көптеген тәсілдеріне қарағанда, осы технологияның негізінде пластикалық деформациялау ғана емес, сонымен қатар икемділігі жоғары деформацияны пайдалану жатыр, ол полмерлерге ғана тән және домалатылған немесе бумаға жиналған макромолекулаларды механикалық күштердің әсерімен созылған қалыпқа ауыстырудың нәтижесі болып табылады.

РБалқытылған және экструдерде гомогенизацияланған материал басшықтан төмен қарай түтікті дайындама түрінде сығып шығарылады, ол осы сәтте ашық қалыпқа арып түседі. Дайындаманың ұзындығы қажетті шамаға жеткеннен кейін дайындаманың төменгі және жоғарғы шеттерін өз борттарымен қысу арқылы жартылай қалыптар қабыстырылады. Бұл кезде дайындаманың төменгі ұшы дәнекерленеді және жоғарғы ұшындағы саңылау безендіріледі. Қалыптар қабыстырылғаннан кейін дорн немесе бұрандалы түтік арқылы оған сығымдалған ауа кіреді, оның әсерімен түтіктің жұмсартылған материалы қалыптың ішкі жолағының пішім үйлесімін қабылдайды. Қалыптың салқын қабырғаларына жанасу нәтижесінде полимер қатаяды; одан әрі қалып ашылады, дайын өнім шығарылады және кесімді өңдеуге бағыттталады (құйылмаларды кетіру, қылауларды алып тастау және т.с.с.). Іші қуыс өнімдерді өндіру гидравликалық немесе пневматикалық жетегі бар қалыптың орнын ауыстыру, ажырату және түйістіру механизмімен жабдықталған (экструдерден басқа) арнайы агрегаттарда жүзеге асырылады. Қалыптау үдерісі ұзақтығы бойынша тең емес екі кезеңге: дайындаманы сығудың қысқа кезеңі мен ұзақ кезеңі - бұйымды қалыптау және салқындату кезеңіне бөлінгендіктен, өндіргіштікті арттыру үшін көптеген агрегаттар көп жайғасымды болып, бірнеше қалыптармен орындалады немесе әсіресе көлемі шағын бұйымдарды өндірген кезде - екі немесе одан артық арналық қалыптау басшығымен жабдықталады, кейде арналардың әрқайсысында бірнеше мүштіктермен жабдықталады. Бірінші жағдайда дайындаманы алу және бұйымды безендіру үдерісі бөлектендіріледі және бір қалыпта, бірақ агрегаттың әртүрлі жайғасымдарында жүргізіледі; екінші жағдайда экструдерден дайындалған материал бір немесе бірнеше байланысқан қатар мүштіктерге келіп түседі, олар арқылы дайындамалар қалыпқа келіп түседі. Осы қалыпта дайын бұйым қалыпталған және салқындаған уақыт ішінде қалған қалыптарға қалыптау үдерісін бастаған және т.б. дайындамалар келіп түседі. Бұл үшін жартылай қалып жетектерімен байланысқан арнайы кран қалыптанатын басшыққа келтіретін арналардың әрқайсысына балқыту ағысын бірізді бағыттайды. Агрегаттың қалыпты жұмысы үшін барлық дайындамаларды сығып шығару жылдамдығы бірдей болу керек, себебі барлық қалыптардың қабысуы бір мезгілде жүргізіледі.

Сонымен, экструзиялық-үргілеп қалыптастыру тәсілімен бұйымды алудың технологиялық үдерісі келесі операциялардан қалыптасады:

  • балқытпаны гомогенизациялау және түтікті дайындаманы сығып шығару;
  • қалыпта дайындаманы үргілеу және бұйымды қалыптау;
  • бұйымды салқындату және оны қалыптан шығару;
  • айын бұйымдарды кесімді өңдеу.

Экструзиялық агрегаттың құрылымын дұрыс таңдаған кезде ол полимер балқытпасының қажетті сапасын (температура, гомогендік) қамтамасыз етеді. Шойын балқытқышты пайдалану салмағы үлкен дайындаманы қалыптаудың анағұрлым жоғары жылдамдығына ықпал етуі тиіс.

астмассадан бұйымды дайындаудың басқа мәлім тәсілдеріндегідей экструзиялық-үргілеп қалыптау тәсілінде бұйымның бір циклінде өндіру технологиясы бар, ол бір ғана емес, бірден бірнеше полимерлік материалдардан тұрады. Осындай технологиялар қосалқы экструзиялық деп аталады және олар көп қабатты үргілегіш сыйымдықтарды алуды қамтамасыз етеді.

Үргілегіш қосалқы экструзия қағидаты бұйымның қабырғасын құрайтын материалдардың әрқайсысын өңдеу үшін жекелеген экструдер қарастырығанына негізделеді, экструдерлердің әрқайсысы гомогенизацияланған балқытпаны көп қабатты экструзиялық басшықтағы арнайы нүктеге бағыттайды. Экструзияланған басшықта (қосалқы экструзиялау-үргілеу машинасының анағұрлым күрделі технологиялық күрделі бөлігі болып табылады) материалдардың ірқайсысының ағысы түтіктің қалыбына ағады, ал содан кейін басқа қабаттармен бірігеді, нәтижесінде басшықтан дайын көп қабатты түтікті дайындама қабысу мен үргілеуге дайын икемді күйде шығарылады.